Joan Antoni Garola Carretero

Plaça de la Llibertat, 43201 Reus, Tarragona, España
Plaça de la Llibertat, 1-3, 43201 Reus, Tarragona Tarragona

Psicòleg clínic
Programació Neurolingüística
E.M.D.R.
Massatge californià (emocional i antiestrès)
Lo Han Qi Gong terapèutic.

Essències Florals.

Diên Chân Facioteràpia del Dr. Bùi Quôc Châu